10 tips for et godt hytteliv

10 tips for et godt hytteliv

Publisert av Jørgen Fjærvoll den 20.06.23. Oppdatert 26.09.23.
  1. Vis respekt, vær hensynsfull og pass på hverandre

  2. Informer om aktiviteter som kan påvirke dine naboer

  3. Tenk på miljøet og avklar planlagte aktiviteter på forhånd med naboer, vellet og relevante etater

  4. Vær oppmerksom og gi beskjed om uvedkommende på eiendommer eller fellesområder

  5. Gi beskjed om andres eiendommer, eiendeler og båter som trenger tilsyn

  6. Gi beskjed til vellet om behov for utbedringer og vedlikehold på veier og fellesområder, og kom gjerne med konstruktive forslag til forbedringer

  7. Fjern grener og busker som kan være til hinder for trafikken ved din eiendom

  8. Sørg for å rydde opp etter deg og fjerne søppel og annet avfall på en forsvarlig måte

  9. Delta på vellets dugnader og øvrige aktiviteter

  10. Gi hurtig beskjed til vellet om endringer i eierforhold slik at vi alltid vet hvem vi skal kontakte

 

God sommer!