Båtforeningen er en forening i Marikova vel som består av båtforeningens medlemmer og har egne vedtekter.  Arbeidet består hovedsaklig av administrasjon, ettersyn og vedlikehold. Båtforeningen administreres av en leder og egne kontaktpersoner for hvert av feltene. Båtforeningen er representert i styret ved valgt leder.

Båtplass-sesongen på Marikova er fra ca 15. mai til ca 15. september.

Drøbak Marineservice legger ut og tar inn bøyer. Det er plassansvarlig som organiserer dugnad ved de forskjellige bryggene Revje, Bjellegrunna og Sønderstøa. 

Vår-dugnaden gjennomføres i begynnelsen av mai, og det er plassansvarlig som kaller inn til dugnad. Da gjøres bryggene klare for sesongen, ved at lemmer legges på og skader påført i løpet av vinteren blir reparert, så langt vi klarer. Er det større skader må vi be Drøbak Marine Service om hjelp.

Marikovas fellesdugnad gjennomføres i slutten av mai eller begynnelsen av juni. Alle båtforeningens medlemmer oppfordres til å delta på begge.

Høst-dugnaden blir gjort etter at båtene er fjernet fra bryggene. Husk å fjerne alt av tauverk og kjetting som er festet til bøyer og brygger. Bøyene tas opp av Drøbak Marineservice og vil bli lagt ut igjen ca 15. mai neste år. Lemmene blir fjernet for vinteren. Båter/joller som ligger på land må merkes med navn og hytteadresse. Båter som ikke er merket og som ikke ser ut som de er brukt eller vedlikeholdt på flere sesonger vurderes fjernet. 

Har du spørsmål vedrørende lagring, ta kontakt med kontaktperson på ditt båtfelt.

De som ikke kommer til å benytte båtplassen bes gi beskjed til båtforeningen om dette slik at andre kan få leie den.

Båtforeningen ønsker at alle båter/båtplasser blir registrert og at lister med navn, hytteadresse, telefonnummer og mailadresse blir holdt oppdatert. Dette gjelder også for enkle plasser med vaier til akterfeste og de som benytter bøyer på svai. Oppslag med hvem som disponerer plassene henger på alle bryggene, slik at det er lett å få tak i eier dersom noe skulle oppstå med båten. 

Leder Båtforeningen: 
Christian Hiemeyer, Båtmannskaret 3, e-post: christian.hiemeyer@gmail.comMobil: 934 36 062

Kontaktpersoner:

Felt

Beskrivelse

Kontakt

Adresse

e-post

Mobil

Felt 1

Revje

Carl Ambrosius Blomsø

Eikelia 3

Carl.Ambrosius@Outlook.com

932 33 372

Felt 1

Revje

Thomas Karlstad

 

thomas.karlstad@hotmail.com

905 79 026

Felt 2

Bjellegrunna

Ivar Mørk

Mariveien 14

ivmoer@online.no

952 25 241

Felt 3

Sønderstøa

Geir Gramdal

Sønderstøveien 44

geir@gramdal.com

901 77 501

Felt 3

Sønderstøa

Anette Beichmann

Islia 11

beichmann@online.no

952 51 280

 

Båtforeningens vedtekter finner du under vedtekter.