Grendeutvalget består av en leder som sitter i styret for Marikova vel, og 5 grendeledere. Den enkelte grendeleder skal ha kontakt med hytteeiere innen sin grend (se grendekart på lenken nedenfor), fremme godt naboskap og trivsel, ønske nye hytteeiere velkommen og drøfte aktuelle saker med hytteeiere. Grendelederens oppgave er også å legge til rette for nødvendig dugnadsarbeid i forbindelse med arbeidsoppgaver på fellesareal, strender, veier/stier og vellets felles vannverk.

Grendeutvalgets leder: Bjørn Asmyhr, Sønderstøveien 1, asmyhrbjorn@gmail.comMobil 93015491

Grendeutvalgets medlemmer:

Grend

Beskrivelse

Kontakt

Adresse

e-post

Mobil

1

Revjebakken fra P-plass, Revjestranda, Eikelia, Dyreskaret, Revjebakken fra Mariveien til P-plass.

Trond Jarnum
 Revjebakken 2 trond.jarnum@hotmail.com92643236

2

Båtmannsskaret, Fjordroa, Mariveien midtre del, Båtmannsstranda, Bjellegrunna og Mariveien nordover til stien mellom Mariveien og Sønderstøveien og Solvik.

Vidar Kvam

Båtmannskaret 9

vidar.kvam@olavthon.no

99024611

3

Mariveien nordover fra stien mellom Mariveien og Sønderstøveien, Maristien, Islia og Sønderstøstranda.

André Western

Maristien 14

famwestern@gmail.com

90526246

4

Sønderstøveien nord for Elgtråkkakrysset, og Elgtråkka.

Geir V. Gramdal

Sønderstøvn 44

geir@gramdal.com

90177501

5

Langebåtveien, Marikollen, stien ved pumpehuset til Maridammen, Mariveien fra postkassene til krysset Revjebakken/Dyreskaret, Sønderstøvn fra postkasser til Elgtråkkakrysset.

Bjørn Asmyhr

Sønderstøvn 1

asmyhrbjorn@gmail.com

93015491