Natur og miljø har ansvar for forvaltning av friområder, rådgiving til vellets grendeutvalg og medlemmer vedrørende trefelling på fellesområder. Frogn kommune er eier av friområdene våre, og leder for natur og miljø har ansvaret for kommunikasjon med kommunale myndigheter. Lederen er medlem i styret.

Styremedlem Natur og miljø: Sigurd Østbye, Mariveien 27, e-mail: sigurd.ostbye@inby.noMob: 917 44 820

Renovasjon

Renovasjon i hytteområdet utføres i perioden 15. mars til 15. oktober. Styret ønsker å minne om at alt avfall skal kildesorteres og at det ikke skal plasseres avfall utenfor beholdere/konteinerne. Kun husholdningsavfall blir fjernet av FolloRen. Ved sommerbutikken kan også glass, metall, småelektrisk, papp og papir kastes. Avfall som ikke kommer inn under disse kategoriene skal leveres på gjenvinningsstasjon, nærmest Marikova er Teigen ved Fagerstrand. Se internettsidene til FolloRen her.

Vedlikehold av veier

Vellet har ansvaret for å vedlikeholde de kommunale veiene i området. Dette gjelder Langebåtveien, Mariveien, Sønderstøveien og Elgtråkka. Øvrige veier er private og vedlikeholdes av medlemmene selv. Det er viktig at medlemmene sørger for å fjerne vegetasjon og holde grøfter åpne langs veiene ved sine tomter slik at renovasjon, slamtømming og nødetater kan komme frem.

Felling av trær

I forbindelse med felling av trær er det utarbeidet en advokatuttalelse angående tolkningen av paragraf 3 og 9 i skjøtet - trær og voldgift. Les uttalelsen på lenken nedenfor.

Forbud mot telting på friområdene

I henhold til Friluftsloven §9 er det forbudt å telte på friområdene i vellet

Annen informasjon

Se kommuneplanen for området her.

Det er utarbeidet kommunale vedtekter om innlagt vann på hytta, les mer her.

Marikova vel har fått utarbeidet en rammeplan for håndtering av avløpsvann. Les hele planen med vedlegg på lenkene nedenfor.

Marikova vel har utarbeidet en egen naturvernplan. Les hele planen på lenken nedenfor.

Se Riksantikvarens oversikt over kulturelle minnesmerker i området (Hallangen) her, eller les om det i lenken nedenfor.