Endring i Grendeutvalget

Endring i Grendeutvalget

Publisert av Jørgen Fjærvoll den 31.12.23.

Styret har besluttet å gjøre endringer i Grendutvalget fra 2024. Bakgrunnen for denne endringen er at vi ønsker å forenkle administrasjonen men samtidig sikre fortsatt god og effektiv kommunikasjon med vellets medlemmer. Endringen medfører at vi reduserer antall grender og fra 9 til 5, og er nærmere beskrevet på hjemmesiden her: Om Oss / Grendeutvalget.

Styret vil gjerne få benytte anledningen til å takke alle som har bidratt i Grendeutvalget.