Marikova høstbrev

Marikova høstbrev

Publisert av Jørgen Fjærvoll den 13.09.23.

Kjære medlemmer!

 

Nok en sommer i Marikova er over, og vi håper alle har hatt mange fine dager, fått ladet batteriene og lagret gode minner som vi kan ta frem når vinteren etterhvert kommer. Vi vil gjerne at dere deler minner med andre medlemmer og utlyser derfor en fotokonkurranse med tema «Sommeren 2023 i Marikova». Se hjemmesiden for detaljer.

 

Vi i Styret har jobbet med mange ulike aktiviteter denne sesongen, og er glade for endelig å ha fått lansert en oppdatert hjemmeside. Formålet har vært å lage denne enkel og intuitiv for å finne frem til informasjon om Marikova, aktiviteter og hvem som har ansvaret for de ulike oppgavene. Vi mener vi langt på vei har lykkes med dette, men er alltid lydhøre for forslag til forbedringer. Vi tar gjerne imot forslag til artikler/informasjon som har nytte for medlemmene, og gjør oppmerksom på at det nå er mulig å kontakte Styret på en enkel måte via hjemmesiden.

 

Av andre oppgaver som Styret har vært opptatt med, er dugnader for å holde fellesområder og båtplasser i god stand. Fellesdugnaden ble avholdt 3. juni og samlet en iherdig gjeng som effektivt fikk unna rydding av kvist, innsamling av søppel og feiing av veier. Det er godt å se at det er mange som prioriterer å delta på dette arbeidet, og vi håper det vil fortsette slik. På tilsvarende måte har Båtforeningen hatt sine dugnader på de ulike strendene, også med godt oppmøte. Følg med på Facebook og hjemmesiden for planlagt høstdugnad på bryggene.

 

Gjengen i Vannverket har også stått på for å sikre god og stabil vannforsyning gjennom sesongen. Det var utfordringer med vannmangel i slutten av juni, men forøvrig har det vært bra med vann av god kvalitet. Følg med på hjemmesiden og FB-gruppen om når vannet blir stengt og ledningene skal tømmes før vinteren.

 

Den årlige St. Hans feiringen gikk av stabelen på Bjellegrunna 24. juni. Heldigvis har vi en iherdig gjeng med medlemmer som bidrar med forberedelser, konkurranser og premier. På grunn av tørken i juni var det dessverre ikke mulig å tenne bålet. Vi planlegger derfor å gjøre dette til nyttår, og nærmere informasjon om dette vil komme. Selv om arrangementet ble annonsert både på Facebook og hjemmesiden, ser det ut til at ikke alle hadde fått det med seg. Neste år vil vi derfor også sette opp oppslag på butikken og informasjonstavlene. Hjelp oss med å spre budskapet slik at flest mulig kan delta og bli bedre kjent med andre vel-medlemmer neste år.

 

Etter en svært tørr juni hvor det var nødvendig med restriksjoner i vannforbruket, ble juli og august desto våtere. Dette aksentuerer problemer med overvann som vi etterhvert ser at dukker opp flere steder i vellet. Med økte nedbørsmengder og bratt terreng vil dette problemet kunne eskalere og skape problemer for mange. Vi henstiller derfor til alle medlemmer å søke om råd og tillatelse før man gjør endringer som kan føre til ulemper for andre. Dette gjelder spesielt arbeider som involverer drenering og omleding av overvann, samt hugging av trær som er viktige buffere for vannsig. Ta gjerne på forhånd kontakt med leder for Natur og Miljø i vellet for gode råd.

 

Ellers er det viktig at alle tar en sjekk og rydder slik at trær og busker på eiendommen ikke vokser ut i veien og hindrer adkomst for større biler, som f.eks renovasjon og slamtømming. Med økte nedbørsmengder er det også viktig at dere passer på å holde grøftene ved like slik at vann ikke renner ut i veien.

 

Vi ønsker alle medlemmer en fortsatt fin høst og vinter.

 

Hilsen Styret.

 

 

PS! Husk Årsmøte 6. mars 2024