Ta vare på dyrelivet!

Ta vare på dyrelivet!

Publisert av Sigurd Østbye den 11.03.24.

Ta vare på dyrelivet!

Vi som holder til i Marikova er velsignet med et variert utvalg av dyr, fugler og planteliv rundt oss. Av og til i meste laget for noen, deilig for mange!

Dyrene betrakter Marikova som sitt, vi betrakter det som vårt. Når mennesker og dyr bor tett sammen, kan det dukke opp konflikter. Rådyr spiser tulipaner og roser og trosten spiser bær. Jeg skal ta opp noen av disse utfordringene og reflektere litt om hvordan vi kan redusere konfliktene og kan hende øke livskvaliteten både for oss og for våre ville venner.

Det har nylig vært en stygg episode der et rådyr, en rå (dvs. et hunndyr), satte seg fast i et gjerde og ble spist på av rev før naboer og viltnemda kom og avsluttet lidelsene hennes. Kalven hennes hadde klart å smyge seg gjennom det samme gjerdet og fulgte morens lidelser. Vi vet ikke om denne kalven klarte seg uten moren sin.

Det er et punkt i de drøyt 60 år gamle skjøtene som følger eiendommene våre som sier at det ikke skal settes opp gjerder. Bakgrunnen for dette er usikker. Kan hende det handler om gammel sedvane der bønder som solgte tomter gjerne ville beholde retten til utmarksbeite for buskapen sin. Kanskje var de rett og slett et ønske om at området fikk beholde naturpreget sitt. Styret har kontaktet Frogn Kommune for å få en uttalelse om i hvor stor grad de gamle heftelsene i skjøtene fortsatt gjelder eller om de er overstyrt av senere lover, forskrifter og kommunale planer.

Gjerder og rekkverk

Det kan være gode grunner til å sette opp gjerder: Mange steder er det bratte stup og skrenter som trenger sikring. Noen vil gjerne beskytte kjøkkenhagen sin mot beitende hjortedyr. Noen ønsker et avgrenset område der hunder eller barn kan løpe fritt. 

Men uansett hvor godt begrunnet behovet for gjerder måtte være, må man forsikre seg om at en inngjerding er utført så ikke dyr kan sette seg fast i dem eller skade seg om de forsøker å hoppe over eller krype igjennom eller under. Et stakittgjerde kan lett bli en felle dersom et dyr setter fast en fot mellom spiler på toppen av gjerdet. En sammenhengende overligger på et spilegjerde, vil gjøre situasjonen bedre. I et gjerde laget av nett eller fiskenot kan rådyrbukker sette fast geviret sitt. Vi også hatt tilfeller av i vellet der rådyrbukker har rotet seg fast i badminton-nett og blitt observert slepende rundt på dette. Så rydd bort badminton-nettet når dere drar hjem etter helgen!

Bær-nett av tynn monofilamenttråd over ripsbuskene eller jordbærfeltet bruker man jo gjerne om man vil ha bærene sine i fred, men dessverre så setter trost og andre fugler seg av og til fast i disse og lider en langsom død. Jeg ha selv opplevd å finne trost i bær-nettet og ripsen smakte ikke fullt så godt etterpå.  Det finnes bær-nett som er laget av tykkere og stivere tråd som ikke fugler fester seg i så lett. 

Glassrekkverk

Glassrekkverk er praktisk og populært. Imidlertid er det en negativ side ved disse: De dreper fugler. De står jo ute i ‘naturen’ og fuglene flyr gjerne korteste veien når de passerer kanter slik en terrasse ofte kan oppfattes. Det finnes metoder som kan begrense slike ulykker. Det kan klebes opp klistremerker slik mange har på vinduene sine. Disse er ofte formet som rovfugl-silhuetter, men det er faktisk ikke så nøye hvordan de ser ut, det viktigste er at fuglene ser at det ‘er noe der’. Mange av de aktuelle fuglene ser, i tillegg til de fargene vi ser, ultrafiolett lys. Dette er utnyttet ved at det finnes midler man kan male på glass som reflekterer ultrafiolett lys og som fuglene ser, men som er usynlig for oss. Dermed gir man et ‘usynlig’ varsel til fuglene. 

Fasadebelysning

Fasadebelysning og effektbelysning i hagen er blitt populært, særlig med strømbesparende LED-lyskilder. Biologer er ikke så glad i denne trenden: Mange insekter styrer livene sine etter dagslyset og belysning som står på hele natten forstyrrer livsrytmen til insekter og bidrar til den omfattende insektdøden som er blitt et alvorlig problem i vår del av verden. Insektene utgjør en vesentlig faktor i det store samspillet av liv rundt oss, blant annet som mat for andre, som pollinatorer og ved at larver bryter ned dødt trevirke og døde dyr i naturen. Dessuten er det mange som ønsker å kunne komme til et sted der man kan oppleve nattehimmelen.  Rådet er at man, om man liker fasadebelysning, slår dette av når man ikke er på hytta. Bra for naturen og bra for strømregningen!

Og til slutt, husk båndtvangen!

Hundeeiere plikter å holde hunder under kontroll for å verne dyrelivet. Selv kosete familiehunder kan plutselig bli et villdyr når de ser et rådyr og jaktimpulsen klikker inn.

I Frogn kommune er det ordinær båndtvang mellom 1. april og 20. august. I tillegg plikter hundeeiere å holde seg orientert om ekstraordinær båndtvang. Dette innfører kommunen jevnlig for å beskytte dyrelivet når det for eksempel er mye snø og hjortedyrene sliter. 

Marikova vel,                                                                                                                                                                                        

Natur og Miljø v/Sigurd Østbye