Oppdatert! Avklaring vedr. tinglyste heftelser

Oppdatert! Avklaring vedr. tinglyste heftelser

Publisert av Jørgen Fjærvoll den 08.03.24. Oppdatert 23.03.24.

Det har vært flere henvendelser til styret, senest i fm. rådyrtragedien i Sønderstøveien, vedrørende gyldigheten av de tinglyste heftelsene på eiendommene i Marikova vel. Heftelsene ble etablert i fm. salget av eiendommene fra kommunen for over 60 år siden, og etter dette har det kommet nye reguleringsplaner og lover som kan være i konflikt med disse. 

Styret har derfor henvendt seg til kommunen for å få en avklaring. Henvendelsen er nå til behandling i Eiendomsavdelingen og vi er lovet en tilbakemelding i løpet av denne måneden. Vedlagt finner dere brevet som er sendt til kommunen.

Vi har nå mottatt svar fra kommunen hvor de informerer om at de ikke ønsker en avklaring slik vi har foreslått. Styret vi nå vurdere hvordan denne saken skal følges opp videre. Vedlagt finner dere svaret fra kommunen.

Vennlig hilsen styret.

20240214 Brev vedr tinglyste heftelser.pdf
Svar på henvendelse om tinglyste heftelser - Eiendommene i Marikova vel.rtf